Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 16 2017

21:30
Reposted fromthetemple thetemple viastonerr stonerr
11:27
8022 d276 500
unique tone of your will
Reposted fromstonerr stonerr
Sponsored post
14:56

March 14 2017

11:54
5788 c027
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viastonerr stonerr
11:54
Proste prawa życia

1. Prawo wzajemności. Zanim osądzisz błędy innych, zwróć uwagę na własne błędy. Ten, kto rzuca błotem nie może mieć czystych rąk.

2. Prawo bólu. Obrażony człowiek zadaje ból innym.

3. Prawo wyższego poziomu. Przechodzimy na wyższy poziom dopiero wtedy, gdy zaczynamy traktować innych lepiej, niż oni nas traktują.

4. Prawo bumerangu. Kiedy pomagamy innym – pomagamy jednocześnie samym sobie.

5. Prawo młotka. Nigdy nie sięgaj po młotek, by zabić komara na czole współrozmówcy.

6. Prawo wymiany. Zamiast ustawiać innych na miejsca, postaw siebie na ich miejscu.

7. Prawo nauki. Każdy człowiek, jakiego spotykamy na swojej drodze, może nas czegoś nauczyć.

8. Prawo charyzmy. Ludzie interesują się człowiekiem, który interesuje się nimi.

9. Prawo 10 punktów. Wiara w najlepsze cechy innego człowieka powoduje, że zaczyna on te cechy przejawiać.

10. Prawo sytuacji. Nigdy nie doprowadzaj do tego, by sytuacja znaczyła dla ciebie więcej, niż relacje.

11. Prawo Boba. Kiedy Bob ma problemy, to oznacza, że największym problemem jest Bob.

12. Prawo dostępności. Autoironia i umiejętność śmiania się z siebie pomaga innym czuć się z nami swobodnie.

13. Prawo okopów. Kiedy szykujesz się do bitwy, wybieraj dla siebie takie okopy, żeby zmieścili się w nich przyjaciele.

14. Prawo rolne. Wszystkie relacje można i należy kultywować.

15. Prawo 101 procent. Znaleźć jeden procent, z którym się zgadzamy i skierować tam 100 procent swoich wysiłków.

16. Prawo cierpliwości. Podróż z innymi zawsze przebiega wolniej, niż podróż w pojedynkę. Jeśli chcesz zajść daleko – idźcie razem, jeśli chcesz iść szybko – idź sam.

17. Prawo drugiej strony medalu. Prawdziwy sprawdzian relacji nie polega na tym, w jakim stopniu jesteśmy lojalni wobec przyjaciół, którym idzie źle. Polega on na tym, jak bardzo cieszymy się, gdy osiągają oni sukces.

18. Prawo współpracy. Wspólna praca zwiększa prawdopodobieństwo wspólnego sukcesu.
Reposted fromikhakima ikhakima viastonerr stonerr

March 12 2017

09:06
2245 6281 500
Reposted fromikhakima ikhakima viastonerr stonerr
09:06
5374 c83b
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE viastonerr stonerr
09:05
6449 7265
Reposted fromfelicka felicka viastonerr stonerr
09:05
0104 a0f5
Ist das schöööön... *träumt*
Reposted frombluephoenix bluephoenix viastonerr stonerr

March 02 2017

23:27
6571 56c1
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viastonerr stonerr
23:25
Dziękuje
23:20
0973 a1cb

did-you-kno:

In the Polish village of Zalipie, all the buildings are covered in painted flowers. Over 100 years ago, when everyone had wood-burning stoves, someone painted a flower on their ceiling to cover a soot stain, and it became a trend. In 1948, the town started an annual painted cottage competition to help recover psychologically from WWII, and now all the homes, churches, bridges and barns are covered in flowers – inside and out. Source Source 2

imageimageimageimageimageimageimageimage
Reposted fromSylien Sylien viastonerr stonerr
23:17
7385 4a9c
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viastonerr stonerr

February 27 2017

21:48
3996 2498 500
(1914)
Reposted fromoldstuff oldstuff viastonerr stonerr
21:42
Reposted fromSardion Sardion viastonerr stonerr

May 24 2015

17:13
17:10
4076 caef 500
Reposted fromMilkyJoe MilkyJoe viaSzavislav Szavislav
17:09
5818 be7d 500
chaos. i moje paranoje.
Reposted fromoutcat outcat viairmelin irmelin
17:07
2872 cce8 500
Reposted fromfukuku3 fukuku3 viacorazblizej corazblizej
16:58
8845 9253 500
Reposted fromsunlight sunlight viakingalascaux kingalascaux
16:56
Reposted frombluuu bluuu viaalyeska alyeska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...